Instaleks
  • Kogu kompleksi puidu pilpa sorteerimise seadmete paigaldamine
  • Sandwich-paneelide paigaldus
  • Ülekäigu platvormide, treppide ja käepidemete paigaldus
  • Profiilplekki ja niiskuskindla vineeri paigaldus, jalakäijate galeriide põrandatele ja lagedele
  • Vahelaepaneelidele Delta-talade paigaldus

 

Ettevõttest

Ettevõtte ajalugu algab aastast 1993. Tollel ajal tekkis noores metallkonstruktsioonide tootmisega tegelevas ettevõttes montaažiga tegelev haru. Kaheteistkümne aasta jooksul  on antud haru jõudnud tegeleda kõiksuguste konstruktsioonide montaažiga  üle Eesti.

Aastal 2005 kasvas montaažiga tegelevast harust eraldi ettevõtte, millest sai, ühe juhtiva Eesti metallehituslike konstruktsioonide tootmisega tegeleva firma, tütarettevõtte, kuhu kuulus 3 osaniku. 2014. aasta alguses kaks kolmest ettevõtte osanikust lahkusid omanike koosseisust ning firma eraldus emaettevõttest, säilitades kogu kogenenud montaažtööliste ja keevitajate meeskonda. Pärast ettevõtte eraldumist ja restruktureerimist oli muudetud ka nimi. Uueks nimeks sai „INSTALEKS“ ning ettevõtte jätkas oma arengut ehituse valdkonnas.

 

Instaleks tänapäeval

See on Eesti turul dünaamiliselt arenev ning Skandinaavia turge tudeeriv ettevõtte. Firma omab äärmiselt suurt kogemust nii tsiviilelus kui ka tööstustes kasutatavate konstruktsioonide montaažis Eestis ja välismaal. Ettevõttes töötab 15 kõrgkvalifitseeritud montaažtöölist ja keevitajat. Kõik töötajad on õigeaegselt läbinud stroppija, töö- ja tuleohutus kursuseid ning omavad tõendeid töötamaks tõstemehhanismidega.  Firma omab samuti atestaate erinevate keevitusprotseduuridele.

Teostatavate tööde liigid:

  • Tsiviilelus kasutatavate metallkonstruktsioonide montaaž (ehitiste karkassid, korruste vahelaepaneelid ja –talad, Delta ja HQ talad)
  • Profiilplekki paigaldus katustele
  • Sandwich-paneelide paigaldus
  • Ülekäigu platvormide, treppide ja käepidemete paigaldus
  • Tööstusseadmete ja konveierite paigaldus puidutöötlemise ja energia tootmise harus

 

Missioon

Olla usaldusväärne partner klientidele ning pakkuda teenuseid parima hinna ja kvaliteedi suhtega.

 

Ärilause

Parim kvaliteet etteantud tähtajaks.